مراقبت از پوست-2

مراقبت از پوست 2- ساختار اپیدرم

اپیدرم، بیرونی ترین لایه پوست است که ما آن را می بینیم و لمس می کنیم. این لایه از ما در برابر نفوذ سموم، باکتری ها و از دست دادن مایع محافظت می کند. اپیدرم از 5 زیر لایه تشکیل شده است. بیرونی ترین لایه (لایه شاخی) از سلول های مرده و چهارلایه دیگر، بخش زنده اپیدرم هستند. سلول های اصلی تشکیل دهنده اپیدرم (روپوست)، کراتینوسیت نام دارد. کراتینوسیت از سلول های بنیادی ته اپیدرم ایجاد می شود. وظیفه این لایه، تولید و ذخیره پروتئین کراتین (Keratin) می باشد. کراتین، سلول های کراتینوسیت را بسیار سخت، ناهموار و مقاوم در برابر آب می کند. این سلول ها در طول این حرکت، بالغ شده و تغییراتی می کنند که این فرآیند، اصطلاحا کراتینیزه شده نامیده می شود.   مراقبت ازپوست2لایه های اپیدرم

لایه بازال (یا لایه پایه):

لایه بازال درونی ترین لایه اپیدرم است که درست بالای درم قرار گرفته. این لایه، تنها از یک لایه سلول تشکیل شده است

کاربرد لایه بازال: ایجاد سلول‌های جدید کراتینوسیت

لایه اسپینوزوم (یا لایه خاردار):

دومین لایه اپیدرم که شامل 5 تا 15 لایه سلول‌های چند ضلعی است. به دلیل برآمدگی‌های کوتاه روی سلول‌های کراتینوسیت، اصطلاحا این لایه، خاردار نامیده می شود.

کاربرد لایه خاردار: حاوی سلول‌های لانگرهانس است. این سلول‌ها قسمتی از دستگاه ایمنی هستند و از پوست در مقابل عفونت ویروس‌ها و باکتری‌ها محافظت می‌کنند.

لایه گرانولار (یا لایه دانه دار):

حاوی 3 تا 5 لایه از سلول‌های دانه‌دار مسطح است. سلول‌های کراتینوسیت که هنوز زنده هستند، در این لایه به سلول‌های سنگفرشی تبدیل می‌شوند و هسته‌های خود را از دست می‌دهند.

لایه لوسیدوم (یا لایه شفاف):

این لایه در قسمت‌هایی از پوست مانند کف دست و پا وجود که مستعد سائیدگی هستند وجود دارد.

کاربرد لایه شفاف: این لایه شامل سلول های مرده بوده و برای محافظت اضافی می باشند.

لایه استراتوم (یا لایه شاخی):

بیرونی ترین لایه اپیدرم است که پوست را از محیط خارجی جدا می‌کند. این لایه شامل 15 تا 20 ردیف 10 میکرونی از سلول‌های مرده کراتین است. حدود 10 درصد لایه اپیدرم از لایه شاخی تشکیل شده است.

کاربرد لایه شاخی: به عنوان پوششی محافظ و کمک به حفظ رطوبت داخل پوست عمل می‌کند. به خاطر این لایه است که پوست نسبت به برخی مواد شیمیایی و محلول‌های آبی نفوذناپذیر است.

مراقبت از پوست 2
مراقبت از پوست 2
مراقبت از پوست 2

 

نظر بدهید